بازاریابی رابطه ای برچسب

بازاریابی رابطه‌ای، روشی است که باعث حفظ مشتری، رضایت و ارزشمندی طول مدتیست که او مشتری شماست. بازاریابی رابطه‌ای بعنوان بازاریابی مشتریان فعلی به جای جذب مشتریان جدید از طریق فروش و تبلیغات مطرح است. بر خلاف بازاریابی معاملاتی (transaction

User Registration

Reset Password

جلوگیری از اسپم *