وبمستر تولز چیست؟ برچسب

تا به امروز هر آنچه که از موتورهای جستجو می دانیم، با نام گوگل تداعی می شوند. اصلا می گویند فلان چیز را گوگل کنید و عبارت سابق یعنی چیزی را در گوگل جستجو کن در حال انقراض است. بله