کاربر جدید هستید ؟ ثبت نام کنید


ورود

پسورد خود را فراموش کردید ؟

اکانت دارید ؟ وارد سایت شوید


ثبت نام

مقالات دسته : پرداخت موفق
آیا بنرهای تبلیغاتی جستجوگر شما به پرداخت موفق منجر می شوند؟ چگونه در گوگل تبلیغات مناسبی داشته باشید؟

آیا بنرهای تبلیغاتی جستجوگر شما به پرداخت موفق منجر می شوند؟ چگونه در گوگل تبلیغات مناسبی داشته باشید؟

پرداخت های اشتراکی به نسبت تعداد کل پرداخت موفق که دریافت می کنید  تقسیم بر تعداد تقریبی پرداخت هایی که موجود هستند گفته میشود. داده های پرداخت های اشتراکی در کلمات کلیدی...