آموزش کارآفرینی

۱# شما یک هنرمندید — یک نویسنده، موزیسین، طراح یا رقصنده. شاید به عروسک سازی، جواهرات یادگاری، عکاسی مد، نقاشی با هوا یا ساختن موسیقی امبینت الکترونیکی علاقه دارید. شما هنگام ساختن ، خیلی شجاع هستید، اما حتی فکر درباره بازاریابی