دسته: آموزش کارآفرینی و کسب و کار

کارآفرینی ( Entrepreneurs) فرآیند طراحی، راه اندازی و اجرای یک کسب و کار نوپا است که بواسطه کارآفرینان شکل می گیرد. احتمالا شما هم کم و بیش با این کارآفرینان آشنایی دارید و یا اسم شان به گوش تان خورده. هر فردی برای رفع یک مسئله با اشخاص هم فکر خودش یا حتی به تنهایی شروع میکند و با پشت سر گذاشتن موانع؛ تجربیات خود را بالا برده و نهایتا به موفقیت می رسد. فرض کنید شما یکی از این آدم های موفق بودید! اگر یک کارآفرین بودید، چه میشد؟!
واقعیت این است که شما چه فکر کنید می توانید یک کارآفرین باشید و چه فکر کنید نمی توانید یک کارآفرین باشید؛ درست فکر کرده اید. تصمیم با شماست و همه چیز از شما شروع می شود.
در حال حاضر بهترین نوع کارآفرینی به وسیله اینترنت ترویج خاصی پیدا کرده و هر روز به تعداد کارآفرینان و ثروتمندان جهان و ایران بواسطه این ابزار ارزشمند (اینترنت) افزوده می شود. در نظر بگیرید شما هم مثل برندهای مشهور دنیا و حتی ایران یک برند ارزشمند خلق کرده بودید؛ باعث شادی چند نفر، چند هزار نفر و حتی چند میلیون نفر شده می شدید، حتی فکر کردن به آن هم لذت بخش است!
در اینجا با تمام آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار و تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق آشنا میشوید.

آموزش کارآفرینی و کسب و کار

کارآفرینی ( Entrepreneurs) فرآیند طراحی، راه اندازی و اجرای یک کسب و کار نوپا است که بواسطه کارآفرینان شکل می گیرد. احتمالا شما هم کم و بیش با این کارآفرینان آشنایی دارید و یا اسم شان به گوش تان خورده. هر فردی برای رفع یک مسئله با اشخاص هم فکر خودش یا حتی به تنهایی شروع میکند و با پشت سر گذاشتن موانع؛ تجربیات خود را بالا برده و نهایتا به موفقیت می رسد. فرض کنید شما یکی از این آدم های موفق بودید! اگر یک کارآفرین بودید، چه میشد؟!
واقعیت این است که شما چه فکر کنید می توانید یک کارآفرین باشید و چه فکر کنید نمی توانید یک کارآفرین باشید؛ درست فکر کرده اید. تصمیم با شماست و همه چیز از شما شروع می شود.
در حال حاضر بهترین نوع کارآفرینی به وسیله اینترنت ترویج خاصی پیدا کرده و هر روز به تعداد کارآفرینان و ثروتمندان جهان و ایران بواسطه این ابزار ارزشمند (اینترنت) افزوده می شود. در نظر بگیرید شما هم مثل برندهای مشهور دنیا و حتی ایران یک برند ارزشمند خلق کرده بودید؛ باعث شادی چند نفر، چند هزار نفر و حتی چند میلیون نفر شده می شدید، حتی فکر کردن به آن هم لذت بخش است!
در اینجا با تمام آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار و تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق آشنا میشوید.

پلتفرم مانگو
فقط ایمیل‌هایی رو واست ارسال می‌کنیم که برای کسب و کار اینترنتیت مفید باشه…

بهت قول میدیم اسپم نکنیم و ایمیل‌ت رو هم به کسی ندیم.